We richten ons sinds 1973 met name op het vertalen en uitgeven van de op de Bijbel gefundeerde publicaties en toespraken van de in het midden van de vorige eeuw wereldwijd opgetreden evangelist en profeet William M. Branham.

Diens profetische bediening, uitermate van Godswege betuigd met vele tekenen en wonderen, wordt over het algemeen beschouwd als de speerpunt van de grote genezingsopwekking in die dagen.

De Bijbel wijst op het belang van profeten: “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.” (Amos 3: 7)

“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” (Openb. 3: 22)