Deze predikingen waren onvolledig, maar van beiden is het ontbrekende eindgedeelte nu toegevoegd.
DATUM CODE TITEL DUUR PLAATS
5-6-2019 61-0101 OPENBARING HOOFDSTUK 4 – deel 2: Vierentwintig Oudsten 3:28 Jeffersonville Ind.
5-6-2019 61-0108 OPENBARING HOOFDSTUK 4 – deel 3: Troon van Genade en Oordeel 4:00 Jeffersonville Ind.