Van de geluidsopnamen van meer dan 1100 bewaard gebleven Engelstalige predikingen van William M. Branham hebben we er tot op heden meer dan 200 voorzien van een (merendeels simultane) Nederlandse vertaling.

Zodra wij weer een prediking vertaald en ingesproken hebben wordt deze gepubliceerd onder het submenu “nieuw”.

De updates die een lange tijd gepubliceerd hebben gestaan onder het submenu “nieuw” verplaatsen we op een zeker moment naar het submenu “oud”.

De predikingen die gepubliceerd hebben gestaan onder het submenu “oud” worden op hun beurt verplaats naar het hoofdmenu “Predikingen”.