God heeft in William Branham een bijzondere belofte uit Zijn Woord waar gemaakt. Hij zou in de grote geestelijke verwarring van de eindtijd een profeet zenden en diens prediking zou ‘alles herstellen’.

(Zie GWU-brochure ‘Engelen Herkennen’.)

De geluidsopnamen van zijn (meer dan 1100) bewaard gebleven predikingen zijn in vele talen vertaald.

We hebben er tot op heden meer dan 200 voorzien van een (merendeels simultane) Nederlandse vertaling.
Deze vertalingen hopen we alle via deze site te gaan publiceren.

De ongeletterde man die God als spreekbuis gebruikte, trad 33 jaar lang op. De laatste jaren werd hij wereldwijd bekend.  Duizenden malen sprak hij het profetische ‘Zo spreekt de Heere’ uit. En nimmer faalde het… God wekte zelfs doden op in zijn bediening.

De tekenen waren echter niet het doel van zijn dienst. Ze vestigden alleen de aandacht op de boodschap die hij had te brengen.

Wie was deze man, die geen  nieuwe religie stichtte, maar opriep om terug te keren naar Gods Woord, de Bijbel? We nodigen u  (of, zoals de Bijbel zegt ‘ieder die een oor heeft’) van harte uit om te horen ‘wat de Geest tot de gemeenten zegt’.