Wel Navragen! Een 45-tal misvattingen rechtgezet, aangaande Rev. William M. Branham: zijn persoon, zijn leer en zijn  profetische uitspraken.
Engelen Herkennen. Een orienterende Bijbelstudie.
Wekt doden op. Verslagen van ooggetuigen.
Een Stem Horen… Over de plaatselijke gemeente en haar ambten en diensten. (Citaten uit predikingen en publicaties van William Branham)
Sabbat of zondag? Is de zondag de Christelijke Sabbat?
De Oorsprong Van Kerstmis. Historische achtergrond van het huidige kerstfeest.