Datum/code Titel Duur Plaats
A
60-0522E ADOPTIE 2:19 Jeffersonville Ind.
62-0506 ALLE DINGEN BEZITTEND 1:48 Jeffersonville Ind.
56-0726 ALS LIEFDE ZICH OP IETS RICHT 3:28 Shreveport La.
65-1212 AVONDMAAL 1:26 Tucson Az.
B
64-0719E BUITEN DE LEGERPLAATS GAAN 1:42 Jeffersonville Ind.
C
61-1217 CHRISTENDOM CONTRA AFGODERIJ 2:54 Jeffersonville Ind.
D
61-0806 DE 70 JAARWEKEN 3:11 Jeffersonville Ind.
63-0707 DE AANKLACHT 3:07 Jeffersonville Ind.
62-1230M DE ABSOLUTE 3:20 Jeffersonville Ind.
62-0909M DE AFTELLING 2:04 Jeffersonville Ind.
56-0101 DE BINNENSTE VOORHANG 2:47 Jeffersonville Ind
60-1002 DE BLOEDVERWANT-LOSSER 2:20 Jeffersonville Ind.
63-0116 DE BOODSCHAPPER VAN DE AVONDTIJD 2:43 Mesa Arizona
63-0630M DE DERDE UITTOCHT 3:06 Jeffersonville Ind.
54-0301 DE ENGEL DES VERBONDS 1:48  Phoenix  Az
58-0109 DE ERUIT GEROEPENEN  01:24 Chicago Ill.
62-0607 DE GEHELE WAPENRUSTING GODS AANDOEN 2:54 Southern Pines NC
65-0725M DE GEZALFDEN IN DE EINDTIJD 3:55 Jeffersonville Ind.
62-0311 DE GROOTSTE STRIJD OOIT GESTREDEN 3:20 Jeffersonville Ind.
57-0421M DE GROTE EN MACHTIGE OVERWINNAAR 1:08 Jeffersonville Ind.
62-1013 DE INVLOED VAN EEN ANDER 2:14 Jeffersonville Ind.
63-0317E DE KLOOF TUSSEN DE ZEVEN GEMEENTE-TIJDPERKEN EN DE ZEVEN ZEGELS 3:14 Jeffersonville Ind.
58-0208 DE KONINGIN VAN SCHEBA 1:25 South Bend Ind.
55-1007 DE MACHT DER BESLISSING 1:56 Chicago Illinois
58-0928M DE NAAM VAN JEZUS 2:42 Jeffersonville Ind.
64-0614M DE ONTSLUIERING VAN GOD 3:49 Jeffersonville Ind.
65-1125 DE ONZICHTBARE EENHEID VAN DE BRUID VAN CHRISTUS 3:18 Shreveport La.
65-1204 DE OPNAME 2:39 Yuma Az.
59-1108 DE POORTEN VAN DE VIJAND BEZITTEND 1:47 Jeffersonville Ind.
64-0313 DE STEM VAN HET TEKEN 1:54 Beaumont Tx..
60-1211M DE TIEN MAAGDEN EN DE 144.000 3:57 Jeffersonville Ind.
61-1001E DE TROOSTER 1:50 Jeffersonville Ind.
60-0515M DE VERWORPEN KONING 2:45 Jeffersonville Ind.
62-0513M DE WEG VAN EEN WAAR PROFEET 2:48 Jeffersonville Ind.
64-0614E DE ZONDERLING 1:51 Jeffersonville Ind
62-1231 DE  WEDKAMP 1:14 Jeffersonville Ind.
60-0807 DEBAT OVER TONGENTAAL 0:50 Yakima Wash.
53-0608 DEMONOLOGIE – 1 1:06 Connersville Ind
53-0609 DEMONOLOGIE – 2 2:02 Connersville Ind
60-0925 DIE DAG OP GOLGOTHA 1:29 Jeffersonville Ind.
65-1205 DINGEN DIE ZULLEN ZIJN 3:05 Rialto Cal..
58-1005E DOOR GOD GEROEPEN ZIJN 1:35 Jeffersonville Ind.
60-0304 DORSTEN NAAR LEVEN 2:05 Phoenix  Az.
63-1124M DRIE SOORTEN GELOVIGEN 2:28 Jeffersonville Ind.
E
62-1014E EEN GIDS 2:06 Jeffersonville Ind.
65-0217 EEN MAN, WEGLOPEND UIT GODS TEGENWOORDIGHEID 1:58 Jeffersonville Ind.
65-0117 EEN PARADOX 2:04 Phoenix  Az.
59-1227E EEN SUPER ZINTUIG 1:42 Jeffersonville Ind.
56-1125M EEN TWEEDE-HANDS MANTEL 1:22 Jeffersonville Ind
62-1216 EEN UITEEN-VALLENDE WERELD 2:12 Jeffersonville Ind.
62-0211 EENHEID MET GOD 2:54 Jeffersonville Ind.
60-0515E EFEZE, PARALLEL VAN JOZUA 1:55 Jeffersonville Ind.
65-0815 EN ZIJ WETEN HET NIET 2:05 Jeffersonville Ind.
59-0301M ENG IS DE POORT 2:15 Jeffersonville Ind.
63-1229M ER IS HIER EEN MAN DIE HET LICHT KAN AANDOEN 2:55 Jeffersonville Ind.
63-0731 ER IS SLECHTS IN ÉÉN WEG VOORZIEN 2:12 Chicago Ill.
G
61-0730M GABRIËLS ONDERRICHT AAN DANIËL 2:35 Jeffersonville Ind.
65-0124 GEBOORTE WEEËN 2:49 Phoenix  Az.
64-0726E GEBROKEN WATERBAKKEN 1:58 Jeffersonville Ind.
64-0411 GEESTELIJK GEHEUGENVERLIES 1:32 Birmingham Al.
65-0718E GEESTELIJK VOEDSEL TE RECHTER TIJD 2:08 Jeffersonville Ind.
58-1004 GELOOF IS ONZE OVERWINNING  2:05 Jeffersonville Ind.
52-0224A GELOVEN IN GOD – 1 1:19 Jeffersonville Ind
52-0224B GELOVEN IN GOD – 2 0:46 Jeffersonville Ind
60-0518 GEMANIFESTEERDE ZONEN GODS 2:21 Jeffersonville Ind.
63-1226 GEMEENTE ORDE 2:56 Jeffersonville Ind.
61-1231M GIJ MOET WEDEROM GEBOREN WORDEN 2:49 Jeffersonville Ind.
61-0215 GIJ ZOON VAN DAVID HEB MEDELIJDEN MET MIJ 1:48 Long Beach Ca.
64-0205 GOD IS ZIJN EIGEN UITLEGGER 1:16 Bakersfield Cal…
62-1104M GODSLASTERLIJKE NAMEN 2:48 Jeffersonville Ind.
63-0317M GOD, VERBORGEN EN GEOPENBAARD IN EENVOUD 4:04 Jeffersonville Ind.
61-0903 GODS AANPLAKBORD   1:34 Jeffersonville Ind.
60-0403 GODS ADELAARS 2:26 Tulsa Ok,
65-1128M GODS ENIGE PLAATS VAN AANBIDDING 2.04 Shreveport La.
65-0911 GODS KRACHT TOT HERVORMEN 2.55 Phoenix Az.
64-0121 GODS WOORD VRAAGT VOLKOMEN AFSCHEIDING VAN ONGELOOF 1:52 Phoenix Az.
63-1028 GRATIE KRIJGEN 1:57 Tucson Arizona
H
57-0821 HEBREEEN – HOOFDSTUK 1 1:42 Jeffersonville Ind.
57-0825M HEBREEEN – HOOFDSTUK 2A 0:54 Jeffersonville Ind.
57-0825E HEBREEEN – HOOFDSTUK 2B 1:08 Jeffersonville Ind.
57-0828 HEBREEEN – HOOFDSTUK 2C 0:50 Jeffersonville Ind.
57-0901M HEBREEEN – HOOFDSTUK 3 1:43 Jeffersonville Ind.
57-0901E HEBREEEN – HOOFDSTUK 4 2:16 Jeffersonville Ind.
57-0908M HEBREEEN – HOOFDSTUK 5 & 6 1:52 Jeffersonville Ind.
57-0908E HEBREEEN – HOOFDSTUK 6 2:17 Jeffersonville Ind.
57-0915M HEBREEEN – HOOFDSTUK 6 & 7 1:54 Jeffersonville Ind.
57-0915E HEBREEEN – HOOFDSTUK 7A 2:22 Jeffersonville Ind.
57-0922 HEBREEEN – HOOFDSTUK 7B 1:53 Jeffersonville Ind.
57-0925 HEBREEEN VRAGEN & ANTWOORDEN 1 2:30 Jeffersonville Ind.
57-1002 HEBREEEN VRAGEN & ANTWOORDEN 2 2:10 Jeffersonville Ind.
57-1006 HEBREEEN VRAGEN & ANTWOORDEN 3 2:46 Jeffersonville Ind.
65-0219 HEDEN IS DEZE SCHRIFT VERVULD 2:16 Jeffersonville Ind.
61-1224 HEREN, WIJ ZOUDEN JEZUS WILLEN ZIEN 2:43 Jeffersonville Ind.
64-0726M HERKEN UW DAG EN ZIJN BOODSCHAP 3:17 Jeffersonville Ind.
61-0730E HET 6-VOUDIG DOEL VAN GABRIELS BEZOEK 2:47 Jeffersonville Ind.
62-0204 HET AVONDMAAL 1:45 Jeffersonville Ind.
62-1014M HET BEELD VAN EEN VOLMAAKT MENS 4:17 Jeffersonville Ind.
56-0129 HET BOVENNATUURLIJKE 1:48 Owensboro Ky
63-0320 HET DERDE ZEGEL 3:18 Jeffersonville Ind.
63-0318 HET EERSTE ZEGEL 3:29 Jeffersonville Ind.
60-1205 HET EFEZE TIJDPERK 2:51 Jeffersonville Ind.
64-0719M HET FEEST DER BAZUINEN 2:39 Jeffersonville Ind.
60-1210 HET FILADELFIA TIJDPERK 2:49 Jeffersonville Ind.
65-0822E HET FILTER VAN EEN DENKEND MENS 2.26 Jeffersonville Ind.
63-0623E HET FLITSENDE RODE LICHT 2:25 Jeffersonville Ind.
62-0318M HET GESPROKEN WOORD IS HET OORSPRONKELIJKE ZAAD – Deel 1 3:14 Jeffersonville Ind.
62-0318E HET GESPROKEN WOORD IS HET OORSPRONKELIJKE ZAAD – Deel 2 3:50 Jeffersonville Ind.
62-0422 HET HERSTEL VAN DE BRUID-BOOM 5:17 Jeffersonville Ind.
65-0429E HET KIEZEN VAN EEN BRUID 2:26 Los Angeles Cal.
56-0805 HET LAM EN DE DUIF 2:33 Jeffersonville Ind
60-1211E HET LAODICEA TIJDPERK 3:21 Jeffersonville Ind.
59-0812 HET LICHAAM DES HEREN ONDERSCHEIDEN  1:28 Chatauqua Oh.
64-0705 HET MEESTERWERK 3:08 Jeffersonville Ind.
61-0217 HET MERKTEKEN VAN HET BEEST 2:18 Long Beach Ca.
55-0123A HET NADEREN TOT GOD 1:49 Chicago Illinois
60-1218 HET ONZEKERE GELUID 3:44 Jeffersonville Ind.
65-0410 HET PAASZEGEL 2:42 Phoenix Arizona
60-1204E HET PATMOS VISIOEN 3:25 Jeffersonville Ind.
60-1207 HET PERGAMUM TIJDPERK 2:57 Jeffersonville Ind.
58-1012 HET PLOTSELINGE VERBORGEN WEGGAAN VAN DE GEMEENTE  1:41 Jeffersonville Ind.
64-0419 HET PROCES (U BENT DE JURY!) 1:26 Tampa  Fla.
60-1209 HET SARDIS TIJDPERK 2:32 Jeffersonville Ind.
60-1206 HET SMYRNA TIJDPERK 2:08 Jeffersonville Ind.
63-0901M HET TEKEN 3:39 Jeffersonville Ind.
58-0108 HET TEKEN AAN DE WAND 1:31 Chicago Ill.
59-0329E HET TEKEN VAN DE MESSIAS  1:12 Jeffersonville Ind.
60-1208 HET THYATIRA TIJDPERK 2:08 Jeffersonville Ind.
64-0802 HET TOEKOMSTIG THUIS 5:39 Jeffersonville Ind.
63-0319 HET TWEEDE ZEGEL 3:12 Jeffersonville Ind.
63-0321 HET VIERDE ZEGEL 3:21 Jeffersonville Ind.
63-0322 HET VIJFDE ZEGEL 3:55 Jeffersonville Ind.
65-0118 HET ZAAD DER TWEEDRACHT 1:45 Phoenix  Az.
65-0218 HET ZAAD IS GEEN ERFGENAAM MET HET KAF 2:24 Jeffersonville Ind.
58-0928E HET ZAAD VAN DE SLANG  2:00 Jeffersonville Ind.
61-0216 HET ZEGEL GODS 2:23 Long Beach Ca.
63-0323 HET ZESDE ZEGEL 4:01 Jeffersonville Ind.
63-0324E HET ZEVENDE ZEGEL 3:50 Jeffersonville Ind.
63-0721 HIJ ZORGT – EN U? 2:29 Jeffersonville Ind.
63-1110E HIJ, DIE IN U IS 3:00 Jeffersonville Ind.
55-0117 HOE DE ENGEL TOT MIJ KWAM  2:04 Chicago Illinois
63-0825M HOE KAN IK OVERWINNEN? 2:50 Jeffersonville Ind.
58-1005M HOOR ZIJN STEM  2:24 Jeffersonville Ind.
60-0221 HOREND – HERKENNEND – EN HANDELEND OP HET WOORD VAN GOD  2:34 Jeffersonville Ind.
62-0908 HUIDIG STADIUM VAN MIJN BEDIENING 1:57 Jeffersonville Ind.
65-1206 HUIDIGE GEBEURTENISSEN VERKLAARD DOOR PROFETIE 2:31 San Bernardino Cal.
65-0221M HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING 2:56 Jeffersonville Ind.
I
54-1231 IMMERDUREND LEVEN  1:40  Jeffersonville Ind
61-0428 IN DE GEEST GAAN 2:33 Chicago Ill.
61-1119 IN ZWAKHEID IS KRACHT 3:26 Jeffersonville Ind.
64-0314 INVESTERINGEN 1:25  Beaumont Tx..
62-1230E IS DIT DE TIJD VAN HET EINDE, HEREN? 4:01 Jeffersonville Ind.
63-0630E IS UW LEVEN ‘WAARDIG HET EVANGELIE?’ 3:34 Jeffersonville Ind.
61-0319 IZEBEL RELIGIE 2:07 Middletown Oh.
J
63-1130E JEZUS OP HET TONEEL ROEPEN 2:24 Shreveport LA
62-0601 JEZUS ZIJDE KIEZEN 3:03 Jeffersonville Ind.
K
63-0608 KONFERENTIES 2:39 Tucson Arizona
57-0414 KORINTHIERS, BOEK VAN  CORRECTIE 1:33 Jeffersonville Ind.
L
65-1207 LEIDERSCHAP 2:48 Covina Cal.
56-0513 LEREND OVER MOZES 2:27 Jeffersonville Ind
M
59-0419A MIJN LEVENSGESCHIEDENIS  2:33 Los Angeles Cal.
59-1115 MIJN NIEUWE BEDIENING  2:36 Jeffersonville Ind.
55-0724 MISLEIDENDE GEESTEN 2:08 Jeffersonville Ind
N
63-1201E NOG EENMAAL SLECHTS, HEER 1:48 Shreveport La.
O
60-0308 ONDERSCHEIDING VAN GEESTEN  1:30 Phoenix  Az.
63-0623M OP DE BRES STAAN 2:57 Jeffersonville Ind.
65-1128E OP DE VLEUGELS VAN EEN SNEEUW-WITTE DUIF 10:48 Shreveport La.
60-1204M OPENBARING HOOFDSTUK 1 3:09 Jeffersonville Ind.
60-1231 OPENBARING HOOFDSTUK 4 – deel 1 1:56 Jeffersonville Ind.
61-0101 OPENBARING HOOFDSTUK 4 – deel 2: Vierentwintig Oudsten 3:28 Jeffersonville Ind.
61-0108 OPENBARING HOOFDSTUK 4 – deel 3: Troon van Genade en Oordeel 4:00 Jeffersonville Ind.
61-0611 OPENBARING HOOFDSTUK 5 – deel 1 2:04 Jeffersonville Ind.
61-0618 OPENBARING HOOFDSTUK 5 – deel 2 2:31 Jeffersonville Ind.
53-1203 OPWEKKING VAN EEN DODE JONGEN 2:19 West Palmbeach Fl
62-0610E OVERTUIGD? DAN BEZORGD 1:54 Southern Pines NC
P
63-1222 PASSENDE GESCHENKEN 1:53 Jeffersonville Ind.
63-0717 PAULUS, EEN GEVANGENE VAN JEZUS CHRISTUS 1:43 Jeffersonville Ind.
60-0522M POSITIE IN CHRISTUS 2:10 Jeffersonville Ind.
R
61-1015E RESPECT 2:22 Jeffersonville Ind.
S
65-0829 SATANS EDEN 1.59 Jeffersonville Ind.
62-0513E STOOM AFBLAZEN 1:25 Jeffersonville Ind.
T
63-0818 TIJD EN TEKEN VAN VERENIGEN 1:52 Jeffersonville Ind.
65-0418M TOEN DE ZON OPGING 2:39 Jeffersonville Ind.
55-0625 TOON ONS DE VADER 1:38 Zurich – Zwitserland
58-0128 TORENS VAN BABEL  2:00 Waterloo Iowa
65-1127B TRACHTEND GOD EEN DIENST TE BEWIJZEN, BUITEN ZIJN WIL 2.36 Shreveport La.
U
61-0425B UITLEGGING VAN DE GODHEID 2:48 Chicago Ill.
V
65-0418E VERANDERT GOD OOIT VAN GEDACHTEN OVER ZIJN WOORD? 1:56 Jeffersonville Ind.
59-1220E VEREENZELVIGD MET CHRISTUS  1:42 Jeffersonville Ind.
58-0326 VERENIGD ONDER EEN HOOFD  1:35 Middletown Oh
63-0714E VERNEDERT UZELF  0:57 Jeffersonville Ind.
62-0401 VERSTAND contra GELOOF 4:38 Jeffersonville Ind.
60-0911E VIJF GEMEENTE KENMERKEN 2:18 Jeffersonville Ind.
64-0619 VOLHARDEND 2:18 Topeka, Ks.
63-0825E VOLMAAKT GELOOF 2:41 Jeffersonville Ind.
63-0324M VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE 7 ZEGELS 3:40 Jeffersonville Ind.
59-1219 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE HEILIGE GEEST  3:26 Jeffersonville Ind.
64-0823M VRAGEN EN ANTWOORDEN – DEEL 1 4:23 Jeffersonville Ind.
64-0823E VRAGEN EN ANTWOORDEN – DEEL 2 4:01 Jeffersonville Ind.
64-0830M VRAGEN EN ANTWOORDEN – DEEL 3 4:29 Jeffersonville Ind.
64-0830E VRAGEN EN ANTWOORDEN – DEEL 4 2:40 Jeffersonville Ind.
W
64-1221 WAAROM HET HERDERS MOESTEN ZIJN 2:56 Tucson Az.
63-0714M WAAROM ROEPEN? SPREEK! 2:45 Jeffersonville Ind.
62-0622E WAAROM? (…IS DE DOCHTER MIJNS VOLKS NIET GENEZEN?) 1:43 South Gate Cal.
63-0724 WAARSCHUWING, DAN OORDEEL 2:10 Jeffersonville Ind.
59-1217 WAARVOOR WERD DE HEILIGE GEEST GEGEVEN  2:32 Jeffersonville Ind.
63-0901E WANHOOP 2:33 Jeffersonville Ind.
65-0725E WAT IS DE ATTRACTIE OP DE BERG? 2:05 Jeffersonville Ind.
59-1216 WAT IS DE HEILIGE GEEST  1:44 Jeffersonville Ind.
56-0408 WAT IS EEN VISIOEN? 1:30 Owensboro Ky
59-0125 WEES ZEKER VAN GOD  1:27 Jeffersonville Ind.
63-1229E WENDT U OM, NAAR JEZUS 3:34 Jeffersonville Ind.
65-1126 WERKEN IS GELOOF DAT TOT UITING KOMT 3:05 Shreveport La.
65-0221E WIE IS DEZE MELCHIZEDEK? 2:26 Jeffersonville Ind.
Z
63-0121 ZACHÉÜS DE ZAKENMAN 1:23 Tucson Arizona
65-0711 ZICH SCHAMEN VOOR HEM 2:15 Jeffersonville Ind.
63-0428 ZIE! (‘ZIENDE OP HET ONGEZIENE’) 2:16 Phoenix Arizona
50-0100 ZIEKTEN EN LIJDEN 1:21 Louisville Ky
63-1110M ZIELEN DIE IN DE GEVANGENIS ZIJN, NU 3:23 Jeffersonville Ind.
64-0816 ZIJN WOORD BEWIJZEND 4:07 Jeffersonville Ind.
60-0911M ZOALS IK WAS MET MOZES, ZO ZAL IK MET U ZIJN 2:38 Jeffersonville Ind.